Alya Hukuk Bürosu | Ankara Avukat

İcra ve İflas Hukuku

Taraflar arasındaki borç-alacak ilişkisine binaen genellikle borçlu, kendiliğinden borcunu ödemekle yükümlüdür. Hukuk sistemimizde bazı istisnalar dışında bizzat ihkak-ı hak yasağı mevcuttur. Yani kimse, kendi kendine hakkını alamaz. Bunun yerine mahkemelerimiz, icra dairelerimiz ve devlet gücü bulunmaktadır. Dolayısıyla alacaklı, kendiliğinden yerine getirilmeyen borcu, devlet kuvvetiyle elde etme imkânına sahiptir. İcra iflas hukukunun diğer adı da bu yüzden cebrî icra hukukudur. İcra ve iflas hukuku üç alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar icra hukuku, iflas hukuku, konkordatodur.

İcra takibi ilamlı ve ilamsız olarak iki şekilde yapılmaktadır. İlam, bir mahkeme tarafından verilen karara denilmektedir. Aynı zamanda mahkemenin hüküm nüshasını içeren belgeye de denilebilir. İlamlı icra takibi ise ilgili bu mahkeme kararın icra dairesine takibin dayanağı olarak sunulması ile başlamaktadır. İlamsız icra takibinde ise elinde bir mahkemenin kararı(ilamı) bulunmadan alacaklının borçlu aleyhine hakkını almak için başlattığı takiptir.

Alya Hukuk Bürosu, icra hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki destekte bulunmaktadır.

Alya Hukuk Whatsapp
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba
Randevu veya bilgi almak için tıklayınız.