Alya Hukuk Bürosu | Ankara Avukat

İdare Hukuku

İdare hukuku kamu hukukunun dalıdır. İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği idari işlem veya eylemlerin hukuka aykırı olması halinde, idari organlara başvurulması buradan sonuç alınamadığı takdirde idare mahkemelerine, süresi içerisinde dava açılması gerekmektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu bu dava türleri olarak üçe ayırmıştır;

  • İptal Davaları
  • Tam Yargı Davaları
  • İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar

Alya Hukuk Bürosu, idare hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki destekte bulunmaktadır.

Alya Hukuk Whatsapp
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba
Randevu veya bilgi almak için tıklayınız.