Alya Hukuk Bürosu | Ankara Avukat

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden veya gaipliğinden sonra malvarlığının ne olacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukukunda miras bırakan(muris), tereke, mirasçı(varis), ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay, vasiyet ve miras sözleşmesi ifadeleriyle karşılaşırız. Alya Hukuk Bürosu, müvekkillerine miras hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıkta ve hukuki sorunda hukuki destek vermektedir.

Miras Bırakan(muris): Ölüm yada gaiplik sonrasında malvarlığı kalan kişidir.

Tereke: Miras bırakanın ölümünden sonra geride bıraktığı malvarlığıdır. Terekede mal varlığı değişkenlik özelliğini yitirmiştir artık. Miras bırakanın mal varlığı, parasal değer taşıyan hakları ile borçlarından meydana gelir.

Mirasçı(varis): Miras bırakılan kişidir.

Ölüme Bağlı Tasarruflar: Miras bırakanın ölümünden sonra hüküm ifade etmek üzere sağlığında yaptığı hukuki işlemlerdir.

Vasiyet: Miras bırakanın tek taraflı irade açıklamasıyla, ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere yaptığı hukuki işleme denir. Resmî vasiyet, el yazısı ile vasiyet ve sözlü vasiyet şeklinde üç çeşidi vardır.

Miras Sözleşmesi: Miras bırakanın sağlığında terekesi ile ilgili olarak yaptığı sözleşmedir.

Saklı Pay: Kanunî mirasçılardan bir bölümüne mutlaka alabilecekleri bir kısım olarak tanınmıştır, genelde kanunî miras payına oranla daha küçük olan bu kısma saklı pay adı verilir.

 

Miras hukukunda açılan bazı davalar şunlardır;

  • Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
  • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası,
  • Mirasın Reddi
  • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası
  • Mirasta Denkleştirme Ve Terekeye İade Davası
  • Mirasta İstihkak Davası
  • Miras Sözleşmelerinden Doğan Dava
  • Mirasbırakanın Gaipliğine Karar Verilmesi Davası
  • Mirasın (Terekenin) Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası
Alya Hukuk Whatsapp
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba
Randevu veya bilgi almak için tıklayınız.