Alya Hukuk Bürosu | Ankara Avukat

Sözleşme ve Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenlenen hukuk dalıdır. Bu kanunun genel kısmında borçların doğumu, borçların yerine getirilmesi, borçların yerine getirilmemesinin sonuçları, borç ilişkisinde özel durumlar ve borcun sona ermesini hususları yer almaktadır. Bu kanunun özel kısmında ise satış, kira, bağışlama, hizmet, vekâlet, eser gibi sözleşme türleri yer almıştır.

Alya Hukuk Bürosu, borçlar hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki destekte bulunmaktadır.  Borçlar hukukuna ilişkin bazı davalar ise şunlardır;

Sözleşmeden Doğan(Akdi) Sorumluluğa İlişkin Davalar

Haksız fiilden Doğan(Akit Dışı) Sorumluluğa İlişkin Davalar

Ölüm ve Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davaları

Tıbbi Müdahale Kaynaklı Hekimlik/Hasta Kabul Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğa İlişkin Davalar

Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalar

İşçi/İşveren Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Davalar

Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğa İlişkin Davalar

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davaları

Sözleşmelerde Bulunan Cezai Şartlara İlişkin Davalar

Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Bağışlama Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Adi Ortaklık Sözleşmesine İlişkin Davalar

Alya Hukuk Whatsapp
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba
Randevu veya bilgi almak için tıklayınız.