Alya Hukuk Bürosu | Ankara Avukat

TCK 123/A ISRARLI TAKİP SUÇU

 

           Israrlı takip fiili, şimdiye kadar TCK 123.maddesi gereği Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar ceza öngörmekte ve fail hakkında bu maddeye göre yargılama yapılmaktaydı.

27/05/2022 tarihli 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ceza Kanuna ısrarlı takip suçu ihdas edilmiştir. TCK’ya eklenen 123/A maddesine göre ısrarlı takip suçu ayrı bir suç olarak düzenlenmiş ve bu maddeye göre fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüş ve nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bu suçun mağduru kadın veya erkek olabilir. Ancak günümüzde daha çok kadınların bu suçtan mağdur olduğu görülmektedir. Fail ise eski sevgili, eski nişanlı, komşu, boşanmış olduğu eş gibi kimseler olabilir.

Fail genellikle mağdura ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanmakta ve ısrarcı olmaktadır. Karşı taraftan arzuladığı yanıtı alamayan failin, iletişim kurmaya çalışma ile başlayan hareketleri ilerleyen aşamalarda hakaret, tehdit ve şiddete dönüşebilir. Bu nedenle failin eylemlerinin mağdura yönelik fiziksel bir şiddet eylemine dönüşmeden önlenmesi ve failin eylemlerinin kontrol altına alınması ve sınırlandırılması gerekir. Bundan dolayı düzenlemeyle, özellikle kadına yönelik şiddet içeren suçlar işlenmeden önce ısrarlı takip fiilleriyle etkin mücadele edilmesi ve mağdurların korunması hedeflenmiştir. Suç şikâyete bağlı olup uzlaşma kapsamında değildir. Israrlı takip suçunda ısrar unsuru kanun metninde yer alan eylemlerin tekrarlanarak yapılması anlamına gelir. Bu eylemler; mağdur istemediği halde ona sürekli telefon etmek, mektup göndermek, sosyal medya hesaplarından veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla ilişki kurmaya çalışmak, e-mail, SMS göndermek, kadının evine, işyerine, çarşı, pazara, okuluna kadar takip etmek veya sıklıkla karşısına çıkmak şeklinde olabilir.

Israrlı takip suçu iki adet seçimlik hareketle işlenebilir. Bunlar;

1-) Fiziken takip etmek

2-)  Haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak şeklindedir.

Israrlı takip suçunun cezasının artırılmasını gerektiren nitelikli halleri ise ;

“Suçun;

  1. a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,
  2. b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,
  3. c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi, hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

TCK 123/A maddesi yanı sıra şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca birtakım tedbirlerin alınması mümkündür. 6284 sayılı yasa kapsamında sayılan ve şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan her kişi, şikâyet ve ihbar mercilerine müracaat ederek 6284 sayılı yasa kapsamında öngörülen tedbirleri talep edebilir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi açısından bu düzenlemenin önemli ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Saygılarımla.

Av.Büşra ARSLAN

alyahukukbilgi@gmail.com

Alya Hukuk Whatsapp
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba
Randevu veya bilgi almak için tıklayınız.